Wynik

query(‘SET NAMES utf8’);
$db->query(‘SET CHARACTER_SET utf8_unicode_ci’);
$zapytanie = “select * from serwis where “.$metoda. ” like ‘%”.$wyrazenie.”%'”;
$wynik = $db->query($zapytanie);
$ile_znaleziono = $wynik->num_rows;
echo ‘

Liczba znalezionych numerów: ‘.$ile_znaleziono.’

‘;
for ($i=0;$i<$ile_znaleziono;$i++) { $wiersz = $wynik->fetch_assoc();
echo ‘‘.’Numer seryjny: ‘.stripslashes($wiersz[‘numer_seryjny’]).’
‘;
echo ‘‘.’Numer serwisowy: ‘.stripslashes($wiersz[‘zl_serwis’]).’
‘;
echo ‘‘.’Marka: ‘.stripslashes($wiersz[‘marka’]).’
‘;
echo ‘‘.’Model: ‘.stripslashes($wiersz[‘model’]).’
‘;
echo ‘‘.’Produkt: ‘.stripslashes($wiersz[‘produkt’]).’
‘;
echo ‘‘.’Data produkcji: ‘.stripslashes($wiersz[‘data_produkcji’]).’
‘;
echo ‘‘.’Okres gwarancyjny: ‘.stripslashes($wiersz[‘gwarancja’]).’
‘;
echo ‘‘.’Kolor: ‘.stripslashes($wiersz[‘kolor’]).’
‘;
echo ‘‘.’Kod koloru: ‘.stripslashes($wiersz[‘kod_koloru’]).’
‘;
echo ‘‘.’Wyposażenie: ‘.stripslashes($wiersz[‘wyposazenie’]).’
‘;
echo ‘‘.’Odbiorca: ‘.stripslashes($wiersz[‘klient’]).’
‘;
echo ‘‘.’Faktura VAT: ‘.stripslashes($wiersz[‘faktura_vat’]).’
‘;
echo ‘‘.’Montaż: ‘.stripslashes($wiersz[‘montaz’]).’
‘;
echo ‘‘.’UWAGI: ‘.stripslashes($wiersz[‘uwagi’]).’

‘;
}
$wynik->free();
$db->close();
?>